CURSUS GIPSEN

Volair plaatletsel MCP en PIP, waarvoor een spalkje ter bescherming om te kunnen voetballen.