INTERNATIONAAL HANDCONGRES

Woensdag 18-21 juni is het internationale handcongres van plastisch handchirurgen samen met handtherapeuten in Parijs! Nicole gaat woensdag naar Parijs.