EEN VERWIJZING NODIG?

U kan ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut, dit heet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Hierbij zijn we wel verplicht een screening te doen om zogenaamde ‘rode vlaggen’ eruit te filteren. In geval van twijfel/risico vragen we u dan contact op te nemen met de huisarts en sturen wij een verslag naar de huisarts met uw toestemming.

Wanneer u een operatie hebt gehad hebben wij wel een verwijzing nodig (met de diagnose) om een chronische code te kunnen gebruiken bij uw verzekeraar. En bij behandelingen aan huis wordt een verwijzing gevraagd, met daar specifiek de vraag voor aan huis therapie.

De ergotherapeut kan ook zonder verwijzing worden bezocht, Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Hierbij zijn we wel verplicht om een screening te doen om zogenaamde ‘rode vlaggen’ eruit te filteren.

Bij de ergotherapeut heeft u met een verzekering bij de CZ, ONVZ en Delta Lloyd wel naar een verwijzing nodig, met in ieder geval de diagnose en de vraag naar handtherapie/ ergotherapie.

voorbeeld van een dynamische spalk, voor bijvoorbeeld een zenuwletsel met spierkracht verlies
voorbeeld van een dynamische spalk, voor bijvoorbeeld een zenuwletsel met spierkracht verlies